Rekrytering inom försäljning och marknadsföring

För en rekryteringsfirma som arbetar med rekrytering inom ovanstående områden är det viktigt att lyssna på företagets behov. Hur många personer behöver rekryteras? Vilka arbetsuppgifter kommer dessa ha och vilka egenskaper är speciellt önskvärda enligt företaget? En vass rekryterare med lång erfarenhet är lyhörd för kundens behov och kan direkt se vilka kompetenser som bör efterfrågas hos de sökande. Vissa rekryterare arbetar som headhunters där de, målmedvetet och aktivt, söker nyckelpersoner inom försäljning och marknadsföring som kan vara aktuella för nya uppdrag. Därför vet oftast rekryterarna var de ska börja leta, kanske har de rentav ett par namn som redan är aktuella för tjänsten.

Kompetenser

Vid rekrytering eller headhunting inom ovanstående bransch är både en formell examen och arbetslivserfarenhet av största vikt i urvalet. Med en formell examen syftas som lägst en högskoleutbildning, något som de flesta arbetsgivare inom branschen kräver idag. Utbildningen kan vara inom områden så som företagsekonomi eller sales and management, men även ämnen som beteendevetenskap kan förekomma. Beroende på anställningens utformning kan arbetslivserfarenhet och tidigare meriter inom området vara avgörande vid urvalet av kandidater. Om rekryteringen dessutom sker till ett internationellt bolag finns det med största sannolikhet krav på språkkunskaper. Förutom att språket ska talas flytande bör den sökande ha möjlighet att använda det affärsmässigt vilket kräver en hög språkförståelse.

Egenskaper

När rekryteraren kallar till intervju är det inte enbart den sökandes CV som är viktigt, rekryteraren granskar även den sökandes mjuka egenskaper. Är personen organiserad, flexibel och kommunikativ? Hur hanterar personen stress samt är personen en lagspelare? Många rekryteringsfirmor arbetar inom bemanning vilket innebär att de förser företag med arbetskraft under en kortare tid. Ett sådant företag efterfrågar många gånger stresstålig personal som kan arbeta under tighta deadlines och ändå utföra ett högkvalitativt arbete. Detta ställer krav på rekryterarna och det är därför som intervjun och dess frågor kring mjuka egenskaper är av största vikt för att få fram rätt kandidat till uppdraget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *