Guldbolag – dina företagsuppgifter

Letar du efter ett effektivt sätt att hitta företagsuppgifter? Då kan Guldbolag vara något för dig. Guldbolag är en sida som värderar ett bolags företagsuppgifter med en noggrann rating på en skala från 1 till 5. Guldbolag ska dock inte förväxlas med kredituppgiftsanalyser då fokuset läggs på värde, stabilitet och lönsamhet.

Investerare använder sig av värdering och beräkning innan det gör ett beslut. Då kan det vara bra att ha koll på att nyckeltalen stämmer och hur företaget utvecklas och på detta sätt få ett professionellt perspektiv på företagets lönsamhet. Värderingar kan också vara ett sätt att jämföra sitt eget bolag med andra aktörer inom branschen.

Med Guldbolags skala och värderingstjänster blir det enklare att jämföra olika branscher och företags prestationer. Det sker enligt Value Direct-modellen som är en utvecklad modell, inspirerad av den amerikanska marknadens värderingar. Modellen utgår efter en 1-5 skala som ser ut på följande vis: VVV, VV, V+, V och V- (högst till lägst).

Det finns vissa förutsättningar för att företag överhuvudtaget ska värderas. Bolaget måste bland annat vara registrerat som aktiebolag hos Bolagsverket och ha minst ett inlämnat bokslut. För att göra en rättvis bedömning behöver bolaget ha minst 500 000 kr i omsättning och ha alla de nödvändiga nyckeltal som krävs för värdering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *