De flesta av försäkringsbolagen erbjuder barnförsäkring

budgetFör att få en mer detaljerad information om vad varje försäkringserbjudande innebär, kan man gå in på nätet och få en jämförelse. Det finns också vissa institut som publicerar jämförelser som kan vara relevanta.

Rent allmänt gäller att det kan vara klokt att ha en separat barnförsäkring. Dels är barn mer utsatta och sårbara hur mycket vi än försöker skydda dem och dels kan vissa händelser och sjukdomar fresta på familjen på olika sätt. I sådana lägen kan det vara bra att ha lite extra ekonomiskt stöd.

Man kan inte skydda sig mot själva händelsen; det kan vara fråga om olyckor eller sjukdomar som i värsta fall medför långvariga men eller andra svårigheter; men man kan se till att både man själv som vårdnadshavare och barnet självt kan få ett bidrag till en framtida trygghet och till omvårdnad.

I de flesta fall är det tillrådligt att teckna barnförsäkringen redan från spädbarnsåldern. Dels har barnet ännu inte hunnit få någon historia av sjukdomar som kan påverka premiesättningen eller – i värsta fall – att vissa händelser eller sjukdomar och dels kan händelser eller sjukdomar inträffa redan i spädbarnsåldern. Du slipper dessutom låna pengar (t.ex. med Creddit som förmedlare) om katastrofen är framme. Inkomstbortfall i samband med barnets sjukdom sätter press på ekonomin, vilket ofta gör det nödvändigt att låna pengar för att få ekonomin att gå ihop..

I de flesta kommuner finns en barnförsäkring för såväl skolan som förskolan. Ibland finns det undantag för saker som inträffar efter skoltid och i sådana fall kan det vara bra att ha en barnförsäkring som täcker dygnets alla timmar.

En barnförsäkring kan tecknas från barnets födelse fram till dess att barnet fyller 18 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *