Författararkiv: adminer

Utvärdera inköpsutgifter för att minska företagets kostnader

En spendanalys är processen för att utvärdera inköpsutgifter för att minska kostnader, förbättra leverantörsrelationer eller öka prestanda. Utgiftsanalys kan göras manuellt, elektroniskt eller via en kombination av båda. Utgiftsanalys är en viktig ledningsfunktion som hjälper till att bestämma inköpsstrategier för organisationer, identifiera områden med möjligheter och hot, och övervaka och mäta prestanda och finansiering. Denna spendanalys informerar och hjälper chefer att sänka kostnader, effektivisera inköpsrutiner, förbättra leverantörs- och leverantörsrelationer och öka produktiviteten.

spendanalys

De främsta målen med bra utgiftsanalys är att förstå inköpsprocesserna, identifiera utgiftsdrivrutiner, upptäcka konkurrenskraftiga och resurseffektiva alternativ och optimera utgiftshantering. För att kunna genomföra en framgångsrik utgiftsanalysprocess måste en utgiftshanteringsstrategi utvecklas som samordnar de olika elementen i denna analys och identifierar drivkrafterna för de olika budgetarna. Detta inkluderar identifiering av själva budgeten, målen för den organisation som pengarna spenderas till, källorna till pengarna och förhållandet mellan dessa källor. Dessa tre faktorer måste övervägas för att formulera en utgiftsplan som uppnår sina mål.

Den primära uppgiften för organisationen som genomför utgiftsanalysen är att utveckla en spendanalys-mall som kan användas av andra avdelningar för sin egen analys. Inom mallen bör avdelningarna innehålla följande: En lista över aktiviteter, ansvarsområden och resurser för varje funktionsområde. Dessa är väsentliga för att förstå organisationens aktiviteter och vilka funktioner den behöver för att framgångsrikt kunna fullgöra sina nuvarande krav.

Därefter bör utgiftsanalysen identifiera leverantörer och leverantörer för varje funktionsområde. Dessa leverantörer och leverantörer bör analyseras som en uppsättning relationer med varandra, var och en som tillhandahåller en nyckeltjänst till den övergripande organisationen. Detta innebär att varje organisation inom organisationen ska analyseras enligt de leverantörer och leverantörer som de hanterar. Spendanalysen bör delas upp efter leverantörer beroende på deras förhållande till leverantören och servicenivån som de tillhandahåller. De identifierade relationerna bör delas upp ytterligare i leverantörer som tillhandahåller support, produkter och tjänster, investeringar och drift och faciliteter.

Därefter bör utgiftsanalysen identifiera relationerna mellan de olika leverantörerna och kapitalkällorna inom organisationen. Dessa relationer bör inkludera interna och externa utgifter. Interna utgifter avser personal inom organisationen och leverantörer som direkt stöder dessa anställda. Med externa utgifter avses leverantörer som bidrar till organisationens tillväxt genom användning av anläggningar och arbetskraft som dessa leverantörer anställer.

Slutligen bör analysen identifiera hur var och en av leverantörerna och kapitalkällorna påverkar organisationen. Denna utgiftsanalys ger en detaljerad bild av förhållandena mellan olika leverantörer och kapitalkällor inom organisationen. De identifierade relationerna bör avgöra vilka leverantörer som ska gå in i förhandlingar med, vilka källor som ska undvikas och vilka roller och ansvar varje leverantör har för att bidra till organisationen. Genom denna process kan organisationer se till att de maximerar värdet de får från sina leverantörer.

Lagerbolag

Om du är sugen på att starta eget och då i en bolagsform som passar dig så finns det flera alternativ. Du kan alltid börja från början och bena ut vad som behövs för att starta ett bolag eller så kan du gå den enkla vägen och köpa ett lagerbolag.

Vad är då ett lagerbolag? Jo det är ett bolag som är färdigt och ligger på lager och väntar på att du ska köpa det, alla kuvert med handlingar till Bolagsverket är redan inskickade och behandlade. Det är ett bolag som är bildat för att det ska vara enkelt för dig som nybliven företagare att dra igång din verksamhet utan att fastna i någon byråkrati som hindrar dig att starta upp. Din kärnverksamhet är troligen inte att brottas med bestämmelser och paragrafer. Naturligtvis måste en hel del uppgifter ändras i ditt nya bolag då det är du som nu är ny ägare och har en annan adress än den revisionsfirma du köpte bolaget av. Det hjälper seriösa säljare av lagerbolag till med. Efter det är det bara att sätta igång och jobba med ditt nya företag.

Ett lagerbolag är ett bolag, i de flesta fall ett aktiebolag, som redan är registrerat. Ett lagerbolag har ingen verksamhet utan det är din uppgift att fylla bolaget med just det. Det kan vara plats här att varna en smula för oseriösa säljare av lagerbolag. Det finns exempel på hur personer har trott att de köpt ett lagerbolag utan verksamhet men fått ett bolag som har varit behäftat med både skulder och betalningsanmärkningar. Det finns goda skäl att kolla upp om ditt tilltänkta nya bolag är ”rent” och inte har haft tidigare verksamhet.

Du hittar lagerbolag på nätet, men om du redan har en bra bankkontakt så får du säkert hjälp där eller hos någon revisionsfirma som du känner till där du bor.

Smidigt med smslån

Det är sannerligen smidigt det här med smslånen. Hur ofta hamnar man inte i den där situationen där pengarna inte räcker till. Det har tjatats i oändlighet om det, har blivit en riktig klyscha. Men det är verkligen smidigt, jag talar om tjänsten där du på ett löjeväckande simpelt sätt kan låna lite pengar. Efter att ha fyllt i sina uppgifter och valt ett lånebelopp, på smslån av snabbfinans.se kan man välja mellan 1000:- och 10000:-, sedan när man vill betala tillbaka, 30, 60 eller 90 dagar går att välja mellan. Att ett smslån är så lättillgängligt är kanske inte så bra men för mig med ett behov är det utmärkt. Jag får sedan direkt i ansökningsprocessen reda på om jag är kreditvärdig. Förra gången fick jag svara på frågor om mitt hushåll, om jag har barn och sådant där. Sedan fick jag sms med svar och pengar blev utbetalda ganska snart därefter. Fakturan kom på min mail och allt är väldigt tydligt, det finns inte mycket att anmärka på. Mycket smidigt, sanna mina ord!

Tips och tankar när du skall inreda ditt sovrum

Ett sovrum kan vara husets eller lägenhetens absolut viktigaste rum. Här gäller det att tänka till och ge dig själv ett avslappnat och rofyllt rum. Det är här du skall återhämta dig och vila under nattens timmar och rent vetenskapligt ökar hela tiden sömnens betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Vi skall ge några tips och tankar som är bra att ha med dig när du planerar att göra om ditt sovrum. Är du inte ensam är det väldigt viktigt att ni blir två i besluten, det är lika viktigt för båda att trivas, vila och sova gott på nätterna.

Läge, luft och ljud

Läget på sovrummet är inte alltid möjligt att göra något åt, du kanske bara har ett tillgängligt rum som kan användas till sovrum. Det skall dock sägas att ibland kan det rum som klassiskt kallas gästrum eller kontor passar bättre för sovrum än det oftast större rummet som räknas som sovrum. Vad gör det att gå över korridoren till garderoberna? Ett läge där solen kanske kommer åt på morgonen men lämnar rummet i fred för kvällen och därmed svalare. Ljuden utifrån är viktiga att avskärma så mycket som möjligt, men också ljuden från huset eller lägenheten i övrigt. Ventilation är alltid viktigt för att behålla ett friskluftsintag även nattetid.

Bästa rummet kan vara det finaste.

När du har valt det bäst lämpade rummet och bestämt dig för att jobba vidare på det så är det ljuset och mörkret som är de två viktigaste parametrarna. Ljuset bidrar till ett naturligt vaket tillstånd och kan dagsljus finnas med i bilden ger det absolut den allra bästa naturliga biologiska klockan, för den som vill följa dagsljuset och gå upp på morgonen. Mörkret är minst lika viktig för de flesta för att kunna koppla av och somna in. Att avskilja sig från det onaturliga ljus som gatlyktor eller strömmande trafik kan ge upphov till är viktigt. Väl täckande rullgardin eller textilgardiner som fyller samma funktion är att önska.

Praktiska lösningar ger ett lugnt och fridfullt rum.

Lägg lite energi på att hitta bra förvaringslösningar om det finns utrymme för det i rummet, för det är trevligt och avslappnat när alla kläder har sin plats och inte alltför mycket saker finns framme. Här kan du istället skapa en rofylld oas där dina favoritfärger speglas i sängkläder, sängramar och färgen på väggarna. Det kan vara ljusa eller mörka färger, det viktigaste är att färgerna ger dig ett lugn och en vilja att dra ner på tempot. Att krypa ner mellan fina lakan, ha en anpassad läsbelysning och en drös med de bästa böckerna som ligger på nattduksbordet och väntar – det är ett trevligt sovrum det.

Guldbolag – dina företagsuppgifter

Letar du efter ett effektivt sätt att hitta företagsuppgifter? Då kan Guldbolag vara något för dig. Guldbolag är en sida som värderar ett bolags företagsuppgifter med en noggrann rating på en skala från 1 till 5. Guldbolag ska dock inte förväxlas med kredituppgiftsanalyser då fokuset läggs på värde, stabilitet och lönsamhet.

Investerare använder sig av värdering och beräkning innan det gör ett beslut. Då kan det vara bra att ha koll på att nyckeltalen stämmer och hur företaget utvecklas och på detta sätt få ett professionellt perspektiv på företagets lönsamhet. Värderingar kan också vara ett sätt att jämföra sitt eget bolag med andra aktörer inom branschen.

Med Guldbolags skala och värderingstjänster blir det enklare att jämföra olika branscher och företags prestationer. Det sker enligt Value Direct-modellen som är en utvecklad modell, inspirerad av den amerikanska marknadens värderingar. Modellen utgår efter en 1-5 skala som ser ut på följande vis: VVV, VV, V+, V och V- (högst till lägst).

Det finns vissa förutsättningar för att företag överhuvudtaget ska värderas. Bolaget måste bland annat vara registrerat som aktiebolag hos Bolagsverket och ha minst ett inlämnat bokslut. För att göra en rättvis bedömning behöver bolaget ha minst 500 000 kr i omsättning och ha alla de nödvändiga nyckeltal som krävs för värdering.

Rekrytering inom försäljning och marknadsföring

För en rekryteringsfirma som arbetar med rekrytering inom ovanstående områden är det viktigt att lyssna på företagets behov. Hur många personer behöver rekryteras? Vilka arbetsuppgifter kommer dessa ha och vilka egenskaper är speciellt önskvärda enligt företaget? En vass rekryterare med lång erfarenhet är lyhörd för kundens behov och kan direkt se vilka kompetenser som bör efterfrågas hos de sökande. Vissa rekryterare arbetar som headhunters där de, målmedvetet och aktivt, söker nyckelpersoner inom försäljning och marknadsföring som kan vara aktuella för nya uppdrag. Därför vet oftast rekryterarna var de ska börja leta, kanske har de rentav ett par namn som redan är aktuella för tjänsten.

Kompetenser

Vid rekrytering eller headhunting inom ovanstående bransch är både en formell examen och arbetslivserfarenhet av största vikt i urvalet. Med en formell examen syftas som lägst en högskoleutbildning, något som de flesta arbetsgivare inom branschen kräver idag. Utbildningen kan vara inom områden så som företagsekonomi eller sales and management, men även ämnen som beteendevetenskap kan förekomma. Beroende på anställningens utformning kan arbetslivserfarenhet och tidigare meriter inom området vara avgörande vid urvalet av kandidater. Om rekryteringen dessutom sker till ett internationellt bolag finns det med största sannolikhet krav på språkkunskaper. Förutom att språket ska talas flytande bör den sökande ha möjlighet att använda det affärsmässigt vilket kräver en hög språkförståelse.

Egenskaper

När rekryteraren kallar till intervju är det inte enbart den sökandes CV som är viktigt, rekryteraren granskar även den sökandes mjuka egenskaper. Är personen organiserad, flexibel och kommunikativ? Hur hanterar personen stress samt är personen en lagspelare? Många rekryteringsfirmor arbetar inom bemanning vilket innebär att de förser företag med arbetskraft under en kortare tid. Ett sådant företag efterfrågar många gånger stresstålig personal som kan arbeta under tighta deadlines och ändå utföra ett högkvalitativt arbete. Detta ställer krav på rekryterarna och det är därför som intervjun och dess frågor kring mjuka egenskaper är av största vikt för att få fram rätt kandidat till uppdraget.

Magasinering under flytt

Att flytta är ett riktigt stort projekt som ofta tar väldigt mycket tid och energi. Detta är något som alla som någonsin varit med om en flytt kan intyga. Det tar lång tid och är väldigt slitigt – och detta gäller faktiskt inte bara den fysiska biten som innebär packning och transportering av alla ägodelar, utan också den psykiska påfrestning som en flytt faktiskt kan orsaka.

Att leta efter en ny bostad är nog så ansträngande men sedan gäller det även att bli av med den gamla. Dessutom är det fördelaktigt, och naturligtvis att föredra, att dessa två händelser på något sätt går att kombinera så att det inte går alltför lång tid mellan flytten från den gamla bostaden till dess att man kan flytta in i den nya.

Tyvärr är det inte alltid möjligt att få till stånd en smidig flytt som passar alla. Bara för att man köpt en ny bostad betyder inte att det är möjligt att flytta in direkt. Oftast har man faktiskt en väntetid till inflyttningsdatumet som löper över ett tidsspann som kan vara mellan en och tre månader. Ibland kan man inte ordna detta på något annat sätt än att först flytta ut från den sålda lägenheten och bo någon annanstans tills dess att man kan få tillträde till den nya bostaden. Det kan innebära att man måste bo hos en vän eller släkting eller i värsta fall att man får hyra något i andra hand under en kort period.

Oavsett hur man löser bostadssituationen så innebär det för det mesta att man inte kan ta med sig sina egna inventarier. Alltså måste dessa förvaras på en annan plats tills dess att inflyttningsdatumet infinner sig. Detta är ett perfekt tillfälle att hyra ett förråd där man kan förvara alla sina älskade saker tills den stora dagen kommer.

Kameramodellen Leica Q med moderna finesser

Leica Q har något som är mycket ovanligt när det kommer till Leica kameror nämligen en 3-tums pekskärm. Touchscreen är nästan standard idag på de flesta nya kameror så det är kanske trots allt inte så konstigt att det numera finns på Leica-kameror. Med kameraserien Q så bryter Leica den förutbestämda formen om vad det innebär att äga en Leica kamera. Denna kameramodell handlar om att göra en så användarvänlig kamera som möjligt och den är utrustad med alla moderna funktioner. Leica Q är liten kamera fullpackad med finesser. Perfekt resekamera som fångar allt som kommer i din väg.

Leica kameror ses av många som en sort relik och en del vill att de håller sig så nära som möjligt till sitt arv och de ursprungliga modellerna. Leica kameror anses av många som bra kameror som inte erbjuder så mycket när det kommer nya funktioner och innovationer. Men sanningen ligger kanske någonstans mitt emellan. Leica Q typ 116 är en proffsig modell som kombinerar toppmodern modern teknik med en retrodesign. En elektronisk sökare är ett annat tecken på att Leica har lämnat sina klassiska rötter. En annan funktion som har lagts till, och som tidigare fanns på Leicas T-modeller, är inbyggd Wi-Fi. Du kan använda denna med en Leica Q app som finns både för Android och iOS.

Leica Q typ 116 är inte bara ett dyrt varumärke utan här har Leica skapat en kompaktkamera där du snabbt kommer att upptäcka vilken omsorg för detaljer som har lagts ner på design och användarvänlighet, en magisk kombination som det inte går att sätta ett pris på. På leicacenter.se kan du köpa en egen Leica Q.

Modellen Leica Q (116) är en kompaktkamera men som andra riktiga toppmodeller så har ramen magnesiumlegering. Leica Q typ 116 har en fullformatssensor med upplösningen 24 megapixlar.

Kameran finns förutom i svarta och titangrå modeller även i silver. På silvermodellen så är topplattan och bottenplattan silveranodiserad och det bakre skalet har klassisk svart färg.

Börja planera sommarens bilsemester

Nu är vi redan framme i april och det börjar bli hög tid att planera bilsemestern den kommande sommaren. För det första gäller det ju att bestämma sig för en specifik destination eller om man ska ha flera delmål under resans gång. Sedan är det bra att redan nu kolla upp och boka hotell i de städer man tänker besöka under resan.

Tysklandsfärja

Att boka färja kanske inte är lika viktigt då det ofta går bra att köpa biljetter på plats vid färjeläget. Det finns dock undantag. Ska du åka nattfärja eller en längre dagfärja, t.ex. Trelleborg-Rostock, krävs ofta bokning och incheckning en timma innan avgång. För att vara säker på att få plats på den planerade avgången bör man förhandsboka biljett. Väljer man kortare överfarter med tätare avgångar, t.ex. Rödby-Puttgarden eller Gedser-Rostock, så är det ofta bara att köra på färjan vid nästa avgång. Under högsäsong kan det dock byggas upp långa köer av semesterfirare och har man otur kan man få vänta både två och tre avgångar innan man får plats. Om man bokar biljett för en specifik avgång på linjerna Rödby-Puttgarden eller Trelleborg-Rostock så är man garanterad plats på just den avgången, men man kan utnyttja biljetten till vilken avgång man vill under samma dygn. Det är alltså inte kört om man skulle missa den bokade avgången, men då får man stå i samma turordning som de som inte bokat någon biljett för specifik avgång.

Smidigt att jämföra odds hos olika spelbolag

Tack vare internet finns det idag hur många olika sidor som helst på nätet där du kan spela och lägga bet på olika sportevenemang. Om du till exempel älskar att kolla på fotboll eller ishockey och vet mycket om de olika serierna kan du utöka spänningen ytterligare genom att lägga en insats på någon match och få chansen att vinna pengar. Hur lägger du då odds och hur vet du om du får det bästa möjliga oddsen? Det informerar vi dig om här nedan.

Hur lägger man odds?

Att lägga odds eller betta på olika sporter är enkelt när du väl har gjort det ett par gånger. Om du redan är insatt i sporten du ska betta på så ger det dig ännu mer fördelar. Ska du betta via nätet krävs det att du har ett registrerat spelkonto på någon utav spelsajterna som erbjuder odds och betting. För att lägga ett odds loggar du helt enkelt in på ditt spelkonto och går sedan till kategorin Odds. Där finner du sedan flera olika sporter så välj den sport du vill lägga ett odds på, till exempel fotboll. Sedan kan du välja att lägga ett enkelbet, det vill säga på en match eller ett kombinationsbet, det vill säga flera olika matcher på samma spelkupong. För att vinna på en kombinationskupong måste alla dina bet gå in. Välj vilket odds du vill lägga en insats på, i till exempel fotboll kan du då välja; att hemmalaget vinner, att det blir oavgjort eller att bortalaget vinner. Sedan väljer du hur stor insats du vill lägga, det vill säga till exempel 100 kronor. Efter det lägger du ditt bet!

Jämföra olika odds

Oftast erbjuder många sidor samma odds på de olika matcherna då de köper in oddsen från utomstående företag som i sin tur sätter oddsen. Dock finns det en del sidor som har sina egna anställda som bestämmer oddsen och det är där du kan hitta riktigt bra odds. Odds.nu är en hemsida som jämför olika bettingsajter och där kan du se vilken eller vilka sidor som erbjuder bäst odds för dig. Varje odds har en chans till vinst och en risk till förlust, om ett odds är lågt är sannolikheten att det slår in högre än om det är ett högt odds. Höga odds innebär att du ökar risken för att inte vinna men du får en större utdelning om du vinner. Oavsett om du brukar lägga odds eller om du är ny kan du dra nytta av Odds.nu, besök sidan och se vart du kan hitta bäst odds för matchen du vill spela på, det kan inte annat än gynna dig då du kan få bättre vinstchanser på din insats. När du kommer till första sidan kan du till exempel se de kommande populära matcherna och sedan kan du se vilken sida som erbjuder bäst odds för till exempel hemmalaget eller bortalaget. Du kan ofta även hitta speltips på sidan där du kan läsa på lite om de olika matcherna och varför ett odds är högt eller lågt.